Świętokrzyski Karp Tradycyjny
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Producentów Ryb Żywionych
Metodą Tradycyjną Ziarnami Zbóż

Zagrody 46a,
26-052 Nowiny

tel. 41/3667413
kom. 601 532 461

e-mail: rysiek.zawadzki@o2.pl